Zelfvoorzienende school

Het organiseren van een breder financieel draagvlak betekent dat we moeten kijken naar hoe het schoolgebouw op andere manieren zichzelf kan bekostigen. Het koppelen van het schoolgebouw aan andere functies ligt voor de hand, omdat een deel van het schoolgebouw kan worden bekostigd uit die andere functies.