Woningsplitsing Hildebrandstraat te Den Haag

Voor een groep opdrachtgevers van een woonhuis is een vergunning gemaakt voor het splitsen van een bestaand woonhuis in meerdere huurwoningen. Hierbij is in het bijzonder gelet op vergunningsaspecten als brandveiligheid, functionaliteit, daglicht en ventilatie.