Bureau

Het bureau heeft sinds de oprichting in 2012 gewerkt aan uiteenlopende ontwerpopdrachten van verschillende schaal en ontwerpend onderzoek op divers terrein. De nadruk is komen te liggen op het verbinden van filosofische vergezichten, ontwerpvisies, met gedegen kennis van de (historische) bouwpraktijk in zowel ontwerpopdrachten als het ontwerpend onderzoek. Bijzondere aandacht is er voor de techniek en het realisatieproces waarin de schoonheid van de visie wordt besloten.

ir. Adriaan Jurriëns

De naamgever van het bureau – Adriaan Jurriëns – studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en architectuur (Architecture, building and planning) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tussentijds en nadien deed hij ervaring op bij onder meer een gespecialiseerde aannemer op het gebied van renovatie en restauratie, een architectenbureau en een technisch adviesbureau. Voor de BNA zat hij in de commissie Techniek en Regelgeving waar hij zich bezighield met ontwikkelingen van verduurzaming, circulair bouwen en de toekomst van de SBR-details. Als architect nam hij deel aan diverse onderzoeksprojecten. En als schrijver schrijft hij diverse artikelen voor diverse vakbladen.

Signatuur

Het bureau onderscheidt zich in projecten met een duidelijk karakter, een verhaal, een heldere ruimtelijke analyse en een hoge bouwkwaliteit. Dit proberen wij onder meer te bewerkstelligen door te investeren in het fundament van het vak: de tekeningen en documenten waarmee wij communiceren, het actief vergaren van (historische) bouwkennis en een hecht contact met de uitvoerende partijen, leveranciers en fabrikanten. De opdracht omvat dan ook naast de basisontwerpopdracht idealiter de technische uitwerking, de bouwvoorbereiding en de directievoering.

Duurzaamheid

Daar waar in het verleden duurzaamheid een keuze was wordt dit steeds meer door  wetgeving afgedwongen. Het is belangrijk daarbij de achtergronden van die wetgeving goed te kennen om daadwerkelijke duurzaamheid te bewerkstelligen. Daar waar regelgeving op gebied van tal van terreinen één-dimensionaal is (bijvoorbeeld: daglicht, energiezuinigheid, milieuprestatie) zal het ontwerp een slimme afweging moeten zijn tussen de verschillende zaken.

Met een (wettelijke) nadruk op energiezuinigheid is het bovendien de kunst om duurzame detailleringen te bewerkstelligen die de levensduur kunnen verlengen zonder onnodig beroep op kunstgrepen om een gebouw leefbaar te houden. Een sleutelelement in de duurzaamheid van gebouwen ligt volgens Adriaan Jurriëns architecten ook in een slimme integratie van installaties: het meest veranderlijke onderdeel van een gebouw. Door dit mee te nemen in de allereerste ontwerpbeslissingen ontstaat een gebouw dat naast alle eisen werkelijk duurzaam is. Al staat voorop dat dit gelijk opgaat met een heldere ruimtelijke analyse.

BIM (Building Information Model) en handschetsen

Het concept van BIM – waarbij in een meerdimensionaal informatiemodel wordt gewerkt en daarin informatie wordt gedeeld en afgestemd – kan een groot voordeel zijn. Sinds de introductie is echter gebleken dat het niet altijd de efficiëntievoordelen biedt zoals beloofd. Voor veel gespecialiseerde adviseurs loont het niet in dergelijke software te investeren omdat daarmee belangrijk argument als het bewerkstelligen van een consistent model verdwijnen. Het maken van tekenafspraken gaat gepaard met veel afstemming, terwijl de ontwerpproblemen soms beter op een schetsrol kunnen worden uitgewerkt. Zoals met alle gereedschappen geldt hierbij een pragmatische aanpak. Per project zal moeten worden afgewogen of BIM een meerwaarde heeft.