De Slimme Omringdijk – toekomstvisie voor Hoorn80

Hoe kan bedrijventerrein als Hoorn80 2050 volledig draaien op groene energie en kunnen we deze kans inzetten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren?

Samen met Marc Nolden, Tim van Beukering en Valerie Koppelle heb ik in opdracht van BE+, BNA Onderzoek, Provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn gewerkt aan een onderzoek voor energetische én kwalitatieve vernieuwing van bedrijventerreinen – met Hoorn80 als casus. Het is een bijzonder project geworden waarin de geschiedenis van West-Friesland een speciale rol speelt bij de verduurzaming en verbetering van een bedrijventerrein uit de jaren ’60.

Het principe van De Slimme Omringdijk

Op zoek naar een realistisch antwoord schaalden we op en zagen we in de Westfriese Omringdijk de sleutel, een eeuwenoud dijklichaam, dat langs vele dorpen en steden voert én langs bedrijventerreinen en energiebronnen zoals windparken, warmtebronnen en kassen. Door op en rond de 126 km lange dijk een infrabundel van kabels en (warmte en koude) leidingen aan te leggen ontstaat een uitwisselingscircuit – een smart grid – dat vraag en aanbod van energie bij elkaar brengt en de pieken en dalen van duurzame opwekking opvangt. Bedrijventerreinen en dorpen kunnen stapsgewijs aanhaken als afnemer èn leverancier van energie. Op Hoorn80 stellen we de bouw van een geothermiecentrale voor; een grote aanwinst voor het energienetwerk én voor het terrein: Hoorn80 krijgt er een multifunctioneel gebouw en een broodnodige parkruimte dat ook nog eens goed van pas komt bij het bufferen van regenwater en zorgt voor lokale verkoeling.

Hoorn 80 aan het Markermeer
Het bedrijventerrein Hoorn80 wordt door Westfriese Omringdijk en ligt aan de Hoornsche Hop

De begeleidende experts waren erg enthousiast. Het onderzoek is gepubliceerd in een publicatie vanuit BNA Onderzoek en is via deze link te downloaden. Op deze website is meer achtergrondinformatie te vinden over het onderzoek in opdracht van BNA Onderzoek, BE+, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn.