In beeld: uitvoering entreehal Van der Werffstraat

Na een moeizame start zijn in januari de werkzaamheden voor de renovatie en verbouw van een Entreehal in de Vlaardingse Van der Werffstraat van start gegaan. Het ontwerp was in 2016 door de Vereniging van Eigenaren (VvE) goedgekeurd. De omgevingsvergunning was in 2017 door de gemeente Vlaardingen goedgekeurd. Naast het ontwerp en het technisch uitwerken van de omgevingsvergunning en het bestek is Adriaan Jurriëns architecten als directievoerder betrokken bij de uitvoering. De hoofdaannemer voor het project is Aannemingsbedrijf Onderdelinden. Inmiddels bevinden de werkzaamheden zich in het laatste stadium van de uitvoering en kijken de verschillende partijen met veel plezier terug op het verloop van het project.

De entreehal voor de sloopwerkzaamheden.
De entreehal tijdelijk afgesloten met de bestaande postvakken in de afsluiting.
Het strippen van de bouwkundige afwerkingen.
De entreehal voorzien van een nieuw dakconstructie.

Werken aan bestaande gebouwen – zeker uit de jaren 50 – zorgt altijd voor onvoorziene situaties. Zo’n 60 jaar aan geïmproviseerd onderhoud en van originele kwetsbare constructies zorgden voor een hoop zaken die aangepast dienden te worden. Zo bleek onder meer de betonconstructie anders in elkaar te zitten dan op archieftekeningen was aangegeven en op sommige punten zeer kwetsbaar, waardoor er wat aangepast diende te worden op de planvorming. Ook bleken waterkeringen (mastiekribben, deklijsten) met het weghalen van soms wel 7 lagen dakbedekking anders en onhandig in elkaar te zitten, waardoor ook hier is gekeken naar alternatieven om de constructie te verbeteren. Door tweewekelijks overleg tussen architect, opdrachtgever en aannemer kon snel worden bijgestuurd op dergelijke verbeteringen. Door dit overleg konden verschillende tegenvallers ook worden omgezet naar aanzienlijke verbeteringen in het ontwerp en technische uitvoering. De meerwerkkosten werd door onvoorziene omstandigheden beperkt tot slechts 3% van de aanneemsom.

Werkzaamheden aan het dak zorgen voor de nodige hoofdbrekens.
De zuil is losgemaakt van de constructie. De reparatiewerkzaamheden aan het beton kunnen beginnen.
Ter plaatse van nieuwe doorbraken wordt het metselwerk in verband aangeheeld.

Het timmeren van het kastelement. Hierin worden diverse installaties geplaatst alsook de postkasten, intercom en het medelingenbord.
De oude tegel- en dekvloer is verwijderd om plaats te maken voor een meer robuuste en karaktervolle terrazzovloer.

De ruwe contouren worden langzaam zichtbaar nu de timmermannen, installateurs en terrazzowerkers, stukadoors de basis hebben gelegd.
Rondom de vrijgekomen betonkolom wordt de vloer afgewerkt met een natuurstenen dorpel.
Postkasten en schuifdeur zijn geplaatst. De elektriciën zorgt op de achtergrond dat alle draadjes op elkaar zijn aangesloten.
Een foto van een trotse uitvoerder na het leveren van een deel van de beplating en deuren van de zijbergingen. (Foto: Henk Odijk)

De renovatie- en verbouw van de entreehal omvatte de gehele entree inclusief twee zij-entrees naar de bergingen. Naast het renoveren en verbouwen diende de entree afsluitbaar te zijn met automatische deuren. Alle vloeren, wanden en daken zijn grondig gerenoveerd. Alle voorzieningen variërend van adresaanduiding tot intercom zijn geïntegreerd in een kastelement .

Totale projectkosten (ontwerp- en bouwkosten): €175.000

Opdrachtgever:
Vereniging van Eigenaren Van der Werffstraat 132 – 252 (even nummers) Maarten Sterenborg (voorzitter), Dirk de Bont (voorzitter TC).

Architect, technische uitwerking en bouwkundig advies:
Adriaan Jurriëns architecten / Adriaan Jurriëns

Directievoering en bouwbegeleiding:
Adriaan Jurriëns architecten / Adriaan Jurriëns

Hoofdaannemer:
Aannemingsbedrijf Onderdelinden
Henk Odijk (hoofduitvoerder), Ed Onderdelinden (calculatie, werkvoorbereiding)

Aannemer Elektra:
Geveke Elektrotechniek