In beeld: uitvoering uitbreiding Majellakerk te Utrecht

Eind 2014 heeft Adriaan Jurriëns architecten de opdracht gekregen vanuit het kerkbestuur om een uitbreiding te ontwerpen voor de huidige parochiale activiteiten. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling om de bestaande pastorie volledig om te vormen tot leefdomein van de Broeders van Sint Jan die sinds 2009 al hun intrek hadden genomen in het gebouwenensemble van de Gerardus Majellaparochie.

Uitbreiding Gerardus Majellakerk te Utrecht
3D-impressie van het ontwerp.

In een uitgebreid ontwerpproces zijn diverse opties besproken met veel verschillende partijen, waarbij een ondergrondse uitbreiding ter plaatse van het zuidtransept de meest gunstige optie bleek. In de architectuur is getracht om enerzijds in de vormgeving en materialisatie zo dicht mogelijk bij de kerkarchitectuur te blijven, een subtiel accent te leggen op de nieuwe entree voor de parochiale activiteiten en het binnenhalen van zoveel mogelijk daglicht. Het resultaat is een naar voren gehaalde zorgvuldig gedetailleerde baksteensculptuur gescheiden van de kerk door middel van een beloopbare lichtstraat.

Definitieve plattegrond soutterain.
Definitieve plattegrond van de souterrain. Zwart is de bestaande betonconstructie, de overige arceringen de nieuw te bouwen delen.

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning en het uitwerken van de bouwvoorbereidingstekeningen is aannemer Cees Hogenelst in het laatste kwartaal begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Als architectenbureau zijn we dicht bij de werkzaamheden betrokken gebleven. Variërend van overleg met de gemeente tot overleg met leveranciers en het opnieuw afstemmen van bouwtekeningen en aanpassen van uitvoeringsdetails.

Na het slaan van de damwanden werd de bestaande betonconstructie pas echt goed zichtbaar.

Met het ontgraven van de bouwput werd weer zichtbaar hoe men bijna 85 jaar geleden de betonfundering van de kelder gerealiseerd had. Een heikel punt bleek bijvoorbeeld dat de bestaande koppelbalken 15 centimeter hoger bleken te liggen dan op de originele tekeningen stond aangegeven, met als gevolg dat de bouwtekeningen op cruciale punten aangepast moesten worden.

Na het uitgraven van de bouwput zijn de betonnen koppelbalken en poeren goed zichtbaar. De funderingsbalken waren grof uitgevoerd en kenden daardoor grote maatverschillen. Op sommige plekken was de bekisting zelfs nog aanwezig.

Eenmaal uitgegraven kon worden begonnen met de heiwerkzaamheden en de uitvoering van de betonnen bak welke het casco zou gaan vormen van de nieuwe uitbreiding. Daarna volgde de uitvoering van de binnenwanden, het stellen van de stelkozijnen en het binnenspouwblad van de nieuwe entreegevel.

Na de grond- hei- en uitzetwerkzaamheden alles nameten en de uitgangspunten in het ontwerp en de bouwtekeningen nog een keer toetsen.
Het vlechten van de wapeningsnetten.
Na het storten van de betonvloer en het stellen van de wandbekisting begint het ontwerp aardig vorm te krijgen.

Voor ons als architect was de uitvoering van het metselwerk. In het ontwerp is het bestaande metselwerkverband als uitgangspunt genomen voor de nieuwe entreezone. Het ontwerp kent echter veel afwijkende en bijzondere details en is daarom volledig op koppen- en lagenmaat uitgewerkt zodat pilasters, hoekdetails en metselwerkpatronen goed op elkaar aansloten. Mede door de complexiteit daarvan is door de aannemer gekozen voor een bijzondere uitvoering: steens gemetselde wanden en een traditioneel gemetselde rollaag.

Na het stellen van de stelkozijnen, profielen en het metselen van het binnenblad kan worden begonnen met het schone metselwerk.
De donkere stenen in de sortering van de metselstenen worden gebruikt als motief in het metselwerk.
Omwille van de bouwtijd worden de lateien klassiek uitgevoerd als gemetselde rollaag (in plaats van een betonlatei).

Momenteel bevindt het metselwerk zich in de afrondende fase en binnenkort zal worden begonnen met het plaatsen van de traptreden, buitenkozijnen en de lichtstraat.

De bouwplaats beschermd tegen sneeuw en regen.

Projectteam:

Opdrachtgever: h. Gerardus Majellaparochie / Broeders van Sint Jan
Architectenbureau: Adriaan Jurriëns architecten
Projectarchitecten: Adriaan Jurriëns, Remco Bangma
Bouwkundige uitwerking: Adriaan Jurriëns architecten, Cees Hogenelst
Constructeur: Pieters Bouwtechniek: Edward Goedemans
Adviseur brandveiligheid: Sierd Tilma LBP Sight
Aannemer: Cees Hogenelst