Omgevingsvergunning bijzondere uitbreiding kerkgebouw

Voor de Gerardus Majellakerk – een monumentaal en imposant kerkgebouw uit 1935 op de hoek van de Thomas à Kempisweg en de Vleutenseweg in Utrecht – heeft Adriaan Jurriëns architecten de afgelopen gewerkt aan het ontwerp voor een ondergrondse uitbreiding. De uitbreiding is noodzakelijk aangezien de kerk in de afgelopen jaren steeds meer een levendig geloofscentrum is gaan vormen sinds een studentenparochie en de Broeders van St. Jan zich bij de kerkgemeenschap hebben gevoegd. Recentelijk is de omgevingsvergunning ingediend, nadat overleg is gevoerd met diverse instanties van de gemeente Utrecht. De uitbreiding zal de bestaande gemeenschapsfunctie overnemen van de pastorie die op zijn beurt zal worden herbestemd tot priorij.

Gekozen is voor een ondergrondse uitbreiding aangezien het kavel geen andere mogelijkheid toelaat dan een ruimte onder de kerk of het kerkplein. Een nieuw subtiel accent, in de vorm van een bakstenen sculptuur, geleid bezoekers naar de entreezone van deze nieuwe ondergrondse ruimte. Het ontwerp hiervan borduurt verder op de bestaande omliggende bakstenen architectuur van kerkenbouwer H.C. van de Leur (1898 – 1994). De nieuwe uitbreiding vormt zo een integraal geheel vormt met de kerk en de pastorie. De bakstenen sculptuur en entreezone liggen losgetrokken van het bestaande kerkvolume om de nieuwe ingang te benadrukken, het bestaande kerkgebouw te respecteren, maar vooral ook om een lichtstraat te creëren zodat de uitbreiding een fijne werkplek zal zijn.

Uitbreiding Gerardus Majellakerk Utrecht
Plattegrond ondergrondse uitbreiding Gerardus Majellakerk Utrecht

De vorm van de bakstenen sculptuur is op het maaiveldniveau enigszins functionalistisch bepaald door het benadrukken van de entree enerzijds en de toetreding van daglicht anderzijds. Bij het afdalen zal deze abstracte sculptuur overlopen in een bakstenen reliëf waarvan de verschillende dieptes enigszins breken met het anders gesloten oppervlakten. In de nissen en het accent van de entreepartij zullen diverse speelse verwijzingen te zien in het kettingverband zoals dat ook terug te zien is in het weelderige baksteengebruik van de kerk. Voor de bakstenen zelf is gezocht naar een bijpassende steen (zoals eerder beschreven in de column “Picking Bricks“)

De ruimtes achter de entreezone hebben een meer zakelijk en ingetogen karakter. De opzet is bepaald door optimaal gebruik en de toetreding van daglicht. De scheidingswanden zijn zodoende transparant zodat er visueel één grote ruimte zal zijn. Vanuit de toegang kijkt men uit op een brede kast als begrenzing van de ruimte en welke naar de weerszijden van de uitbreiding leidt.

Nadat de omgevingsvergunning is verleend zullen de bouwwerkzaamheden worden voorbereid en de materialisatie definitief worden bepaald.