diverse-kleine-projecten

Kleine verbeteringen of veranderingen aan gebouwen vereisen soms een kleine studie, technische uitwerking of gewoonweg een omgevingsvergunning. Ook voor deze opdrachten biedt Adriaan Jurriëns architecten haar diensten graag aan. Architectuur gaat immers niet alleen om de opdrachten waarbij het artistieke aspect een prominente rol speelt, maar ook het kundig uitwerken van kleine ruimtelijke vraagstukken die dat vereisen. Niet zonder reden zijn architect en kunstenaar geen synoniemen van elkaar. In veruit de meeste opdrachten is de architect meer ingenieur dan kunstenaar, welke ruimtelijke vraagstukken in samenhang probeert op te lossen. Dit zijn de kleine opdrachten waar de afgelopen tijd aan is gewerkt:

Vervanging winkelpui Vlamingstraat te Den Haag

Voor een juwelier in de Haagse Vlamingstraat is een omgevingsvergunning gemaakt voor het vervangen van een bestaande winkelpui. Uitgangspunt was het tegemoetkomen van de eisen van de welstand zoals het aanpassen van de verhoudingen in de gevel, het inpassen van een plint in het gevelbeeld en het verfijnen van de details. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

Omgevingsvergunning Winkelpui Vlamingstraat
Omgevingsvergunning Winkelpui Vlamingstraat

Woningsplitsing Hildebrandstraat te Den Haag

Voor een groep opdrachtgevers van een woonhuis is een vergunning gemaakt voor het splitsen van een bestaand woonhuis in meerdere huurwoningen. Hierbij is in het bijzonder gelet op vergunningsaspecten als brandveiligheid, functionaliteit, daglicht en ventilatie.

Omgevingsvergunning voor splitsing
Omgevingsvergunning voor splitsing

Aanpassing gevel woonhuis ir. Van der Sluisplantsoen

Voor een bewoner van het ir. Van der Sluisplantsoen is een vergunning gemaakt voor de gewenste wijziging aan de gevel ten behoeve van een fitnessruimte in een garage.