Haalbaarheidsstudie voor behoud Dreyeroord

In de zomer van 2016 werd bekend dat de nieuwe eigenaren van het voormalige hotel en Market Garden-icoon Dreyeroord wilden slopen om plaats te maken voor nieuwbouw van 20 zorgwoningen. Het in 1875 naar Zwitsers voorbeeld gebouwde hotel speelde tijdens de luchtlandingsoperatie een belangrijke rol in de verdediging door de King’s Own Scottish Borderers. Om het object is hevig strijd gevoerd. Nadien keerden veel voormalige strijders en hun families terug voor reünies tot het hotel in 2014 gesloten werd.

Dreyeroord na Market Garden
Het zwaarbeschadigde hotel na de Tweede Wereld-oorlog

Op verzoek van de Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland heeft Adriaan Jurriëns architecten gekeken naar de mogelijkheden om het Battlefield-monument te behouden. Met het nieuwbouwplan voor de 20 zorgwoningen als uitgangspunt is er een haalbaarheidsstudie gedaan om te kijken of het nieuwe programma in het voormalige hotel is in te passen. Dit heeft geleidt tot een aantal plattegrondstudies om de mogelijkheden in kaart te brengen. Uit de studies blijkt dat herbestemming goed mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of een efficiënte organisatie in zowel de totaalplattegrond als de afzonderlijke woningplattegronden.

Kortom, herbestemming is dus goed mogelijk. Wel zal gewerkt moeten worden met enkele ontwerpkarakteristieken zoals een verdiepte entree, maar een slim ontwerp kan dergelijke bijzonderheden integraal in zich opnemen. Een ander aandachtspunt is dat het brutovloeroppervlakte van de herbestemmingsvarianten iets hoger uitvallen dan de nieuwbouwplannen. Hiervoor zijn suggesties gedaan voor het betrekken van andere partijen zoals de gemeente Renkum of de Provincie Gelderland. Deze partijen hebben in het recente verleden aangegeven te willen investeren in de herinnering van de voorgenoemde strijd en het daarbij behorende Battlefield-toerisme verder te willen ontwikkelen.

Haalbaarheidsstudie behoud Dreyeroord 2
Haalbaarheidsstudie behoud Dreyeroord 2

Belangrijke websites omtrent het behoud van Market Garden-icoon Dreyeroord:
De Facebook-pagina van de Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland:
https://www.facebook.com/Behoud-Dreyeroord-Oosterbeek-481226508736047
De petitie voor het behoud van het historische hotel:
http://www.thepetitionsite.com/nl/767/071/787/behoud-dreyeroord-oosterbeek-save-the-white-house-oosterbeek/

Let op:
Adriaan Jurriëns architecten maakt geen deel uit van de Werkgroep en/of Stichting. Door de Werkgroep/Stichting zijn diverse 3D-afbeeldingen in omloop gebracht, maar deze verbeelden niet noodzakelijkerwijs de architectuurvisie van Adriaan Jurriëns architecten.

In het nieuws:
Bouwplan voor 20 zorgwoningen in hotel Dreyeroord
Herbestemming van Dreyeroord tot zorghuis zonder sloop 
Oud-militairen in actie voor [behoud] iconisch hotel
Veel emotie rond sloop hotel Dreijeroord in Oosterbeek
Market Garden-icoon Dreijeroord wacht de slopershamer