Column: Collaboration (samenwerking)

A lot has been written about collaboration. There is simply no human activity which doesn’t relate on some level to collaboration. Especially in this economy in which we see an ongoing division of labor, we are dependent on an increasing number of people. In our specific case of design and construction we rely on an increasing number of experts. This can be seen in the rise of relatively new fields of expertise, for example building physics or specialised construction which are solely focused on drilling and cutting holes into concrete. Collaboration is simply inevatable, but letting a group of people work together is not as easy as it sounds.

When I read about collaboration in our field I always wonder what exactly is meant by it. Often, it is used as some kind of incantation which magically leads to the solving of some problems. As is the case with more of these magical words, I get the impression it is nothing more than some kind of platitude in a sales pitch. What exactly is meant by collaboration is not explained at all.

A lot of forms of collaboration were discussed back in my time as a student. Definitions such as “integral design” and “design- and-build teams” (in dutch: bouwteams) came around often when collaboration was discussed. The very old concept of one architect who was in charge of the design was dismissed for the idea of a team of experts in which the discipline of architecture was only one of many. The assumption was that, due to the development of knowledge and tighter regulations, it was too complex for one discipline to oversee a whole project. The answer seemed to be in the idea of radical collaboration between supposed equals.

Sadly the discussion almost never addresses the question of who has the supervision of a project. Probably the idea of leading sounds a little less sympathetic then the idea of collaboration. But to me it seems evident that supervision is essential when multiple parties work together on one project. Furthermore it is a misconception that stands  in the way of collaboration. Leading is not synonymous of a top-down structure of managment. Don’t great leaders usually distinguish themselves by listening carefully to their advisors? I would argue that the discussion on collaboration would be more meaningfull if we also talk about supervision and how this role can best be fulfilled.

I think the architect is the best discipline to fulfill the role of supervisor. Not only does the architect take the first steps into a building design but, as a designer, an architect can also oversee the whole project more easily than other disciplines who are mostly occupied by one aspect rather than the project as a whole. Also things like (technical) quality and durability cannot be seen as seperate parts from the design as a whole. That is why, in my view, the architect should not only be the designer but also the chief engineer who leads the design towards a detailed plan and into the process of building. To some this may sound outdated but I don’t see how the input of experts is overlooked and they can still create a coherent design. This is why many projects simply lack quality and attention to detail.

What does this look like in my daily work as an architect? Take, for example, a detail like a post cabinet (for multiple appartments). A lot of architects decide not to fully design it and leave the details for the contractor, with all the consequences that this entails. With my role as supervisor, I tend to work out all the relevant details, as well as the details that aren’t nescessary for the design. This also allows me to establish a collaboration with the manufacturers and by doing so I get an insight into detailling, (unexpected) costs and utilities that I might have otherwise missed. In one of my projects this lead me to pay more attention to the abilities of the interphone (intercomm?) in which we could save money for elsewhere in the design.

Without collaboration with the manufacturers of post cabinets and interphone (intercomm) systems it might have lead to unnecessary cuts in the budget or insufficient systems because nobody did research on these things. What is important is that we realise these things might be ignored if nobody has supervision over the design. More essential, is that a good collaboration starts with the observation that collabatoriation is needed in the first place. And in order to do so needs somebody to take the lead.

Chepos mei 2016

Dit artikel is gepubliceerd in de Chepos 54 (juni 2016). Zie:https://issuu.com/chepos_cheops/docs/chepos_54

Artikel in Nederlands:

Samenwerken

Over samenwerken is veel geschreven. Er is geen menselijke activiteit te bedenken welke niet op één of andere manier te relateren is aan samenwerking. Zeker in een economie waarin sprake is van een steeds verdergaande arbeidsdeling zijn we afhankelijk van steeds meer mensen. In het geval van het ontwerpen en bouwen van gebouwen zijn we afhankelijk van een toenemend aantal experts. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de bijzondere specialisten zoals zeer gespecialiseerde bouwfysici of bijvoorbeeld onderaannemers die zich volledig hebben gespecialiseerd in betonboren. Hoewel samenwerken onvermijdelijk is, is een groep mensen laten werken aan een gezamenlijk doel makkelijker gezegd dan gedaan.

Wanneer ik met enige regelmaat over samenwerking lees vraag ik me dikwijls af wat er met samenwerking wordt bedoeld. Samenwerking is dikwijls een soort toverwoord. Zoals met meer toverwoorden in de bouw is het de vraag of het niet een platitude in een verkapt toverpraatje betreft. In veel artikelen die ik erover lees komt het in ieder geval niet veel verder dan dat en blijf ik altijd benieuwd wat er precies met samenwerking wordt bedoeld.

In mijn studententijd werd er veel over “integraal ontwerpen” en “ontwerpteams” gesproken en geschreven (begrippen die natuurlijk sterk corresponderen met het idee van samenwerken). Het oude concept van een architect die het ontwerp volledig verzorgde had afgedaan voor een team van experts waarvan de architect slechts één van de vertegenwoordigde disciplines was. De achtergrond waartegen deze ideeën geschetst werden was een verbreding van kennis in de bouw en verscherpte regelgeving. Dit zou tot een dusdanige complexiteit leiden die niet meer door één partij kon worden overzien. Samenwerken, in de ruimste zin van het woord, werd het devies.

Waar het in de discussie naar mijn idee vaak aan ontbreekt is de vraag wie de supervisie heeft in een project. Wellicht ligt dat in het gegeven dat een suggestie van leiding en sturing minder sympathiek klinkt dan samenwerking. Voor zowel een goed proces als einddresultaat is supervisie essentieel wanneer er met meerdere partijen wordt samengewerkt. Verder is het overigens een misvatting dat leiding geven samenwerking in de weg zou staan. Leiding geven is niet synoniem voor eenrichtingsverkeer. Juist goede leiders luisteren doorgaans goed naar hun adviseurs. Wat mij betreft zou de discussie meer zinvol zijn als naast de discussie over samenwerking ook wordt gesproken over de supervisie van een project. En hoe deze rol het beste kan worden ingevuld.

Ik denk dat de supervisie het beste past bij het werk van de architect. Niet alleen zijn alle andere ontwerpende disciplines afhankelijk van diens eerste ontwerpstappen, ook ben je in staat als vormgever het geheel te overzien. Ook zijn zaken als technische kwaliteit en duurzaamheid niet los te zien van het totaalontwerp. Idealiter is de architect niet enkel de vormgever, maar tevens de hoofdingenieur die het gehele project overziet tot in de technische uitwerking. Misschien een nogal klassieke opvatting, maar wel één waarmee je controle houdt over hoe de input van experts wordt ingevuld ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten. Naar mijn smaak zit hierin juist de finesse en kwaliteit waaraan het dikwijls ontbreekt.

Hoe gaat zoiets in de praktijk? Laat ik me omwille van de omvang beperken tot een detail zoals een postkast. In veel projecten vallen dit soort details buiten het gezichtsveld van de ontwerper(s) en is het de aannemer die de details mag uitzoeken. Met alle consequenties van dien. Met een rol als supervisor valt het uitzoeken van dit soort details wel binnen mijn werkzaamheden. Door in een vroeg stadium samen te werken met de leverancier kan ik niet alleen het ontwerp aanscherpen, ook kan ik onverwachte kosten en andere mogelijkheden onderzoeken. In het geval van dit concrete project leverde me dit extra mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld een intercomsysteem op. Dit voorkomt tevens onnodige bezuinigingen tijdens de uitvoering, omdat de technische uitwerking onvoldoende is uitgewerkt of niet is getoetst aan haalbaarheid. De samenwerking met de leverancier van de postkasten en intercoms was hierin essentieel.

Essentiëler is het besef dat iemand de supervisie op zich neemt. Een goede samenwerking begint met de constatering dat samenwerking sowieso nodig is. En juist dat heeft aansturing nodig.