VVE keurt ontwerp goed

Het is altijd spannend wanneer een ontwerp moet worden goedgekeurd, maar met een Vereniging van Eigenaren (VVE) met een 60-tal leden heeft dit toch altijd een extra dimensie. Op woensdag 25 mei was het zover. Op deze avond hield de VVE uit de Westwijk van Vlaardingen haar jaarlijkse ledenvergadering. Als architect mochten we onze visie en ontwerpplannen presenteren voor de renovatie en verbetering van de entreehal en het trappenhuis waar we de afgelopen maanden met een bewonersgroep en het bestuur naartoe hebben gewerkt. Er waren diverse vragen over het ontwerp en verdere traject, maar de leden waren tijdens de vergadering zeer positief gestemd over het ontwerp. De VVE heeft uiteindelijk ingestemd met de begroting van de kosten; de inhoudelijke ontwerpzaken werden waargenomen door een daartoe gekozen commissie en het bestuur.

In de komende maanden zullen ontwerpwerkzaamheden worden afgerond, de benodigde omgevingsvergunning worden ingediend en zal worden toegewerkt naar de aanbesteding van de plannen.

Jaarlijke VVE-vergadering
Jaarlijke vergadering van de VVE van de Van Der Werffstraat te Vlaardingen

Zie ook: Definitief ontwerp: renovatie entreehal en trappenhuis