Adriaan Jurriëns architecten

zelfbouw-kavels-deelplan-20-ypenburg-den-haag-eh-architects

Nieuw Woonhuis in Ypenburg

Ten noorden van het Haagse Ypenburg zal vanaf 2018 een nieuwe uitbreidingswijk van Den haag verreizen in een driehoekig gebied ingeklemd door de Tedinger Broekplas, Molensloot, de Plas van Reef, de Ypenburgse Boslaan en zwembad Het Hofbad.

Visieschets VVE Roland Holstlaan

Visieschets VVE Roland Holstlaan

Voor een Vereniging van Eigenaren aan de Delftse Roland Holstlaan is een visieschets gemaakt voor de gewenste renovatie en verbetering van 7 entreeruimtes. De bestaande jaren’ 60 architectuur wordt gekenmerkt door een strakke repetities, samenvallende maatsystematiek en subtiele accenten.

Schoolwoning Cylinderstraat

Schoolwoning Cylinderstraat

De voormalige Gerardus Majellaschool aan de Cylinderstraat in Den Haag wordt herbestemd tot woningen. De school uit de jaren ’30 is daarbij verkaveld tot zogenaamde kluskavels, waarbij de breedte van de bestaande klaslokalen is gehandhaafd.

Haalbaarheidsstudie herbestemming Dreyeroord

Haalbaarheidsstudie herbestemming Dreyeroord

In de zomer van 2016 werd bekend dat de nieuwe eigenaren van het voormalige hotel en Market Garden-icoon Dreyeroord wilden slopen om plaats te maken voor nieuwbouw van 20 zorgwoningen. Het in 1847 naar Zwitsers voorbeeld gebouwde hotel speelde tijdens de luchtlandingsoperatie een belangrijke rol in de verdediging door de King’s Own Scottish Borderers.

Uitbouw vakantiewoning te Ooltgensplaat

Voor een eigenaar van een vakantiewoning in Ooltgensplaat heeft Adriaan Jurriëns architecten gewerkt aan de uitbouw van de begane grond. Er is gekozen voor een ontwerp van eenvoudige opzet, maar welke tegelijkertijd recht doet aan de bestaande bouw, uitzicht en daglichttoetreding.

Zelfvoorzienende school

Het organiseren van een breder financieel draagvlak betekent dat we moeten kijken naar hoe het schoolgebouw op andere manieren zichzelf kan bekostigen. Het koppelen van het schoolgebouw aan andere functies ligt voor de hand, omdat een deel van het schoolgebouw kan worden bekostigd uit die andere functies.

Vergaderruimte

Voor een toekomstvisie op de kantoorruimte heeft Adriaan Jurriëns architecten een beeld geschetst van een toekomstige vergaderzaal. In tegenstelling tot de hedendaagse trend kent dit ontwerp een meer permanent karakter.

Odahoevestraat

Odahoevestraat

Voor de uitbreiding van een woonhuis in Weert is gekozen voor een sobere, autonome vormgeving. Hierdoor wordt de vormgeving van de bestaande bouw zo min mogelijk aangetast, maar ontstaat er toch een esthetisch evenwicht tussen de nieuw- en oudbouw.

Marcusstraat

Een notariswoning in Den Helder is eenzelfde lot beschoren als zoveel andere bedrijfswoningen die ruimte tekort komen. Het gevestigde bedrijf ontgroeit zijn vierkante meters en is in zijn directe omgeving op zoek naar extra ruimte.

jisperweg

Jisperweg

Het meest in het oog springend in de Beemster zijn de stolpboerderij en de uitgestrekte landerijen, afhankelijk vanuit welk perspectief men deze droogmakerij beziet. De achtergrond van dit beeld wordt opgevuld door talloze min of meer anonieme objecten.